Syspeace är ett intrångsskydd för Windows Server som spärrar brute force och dictionary attacker på Windows Server 2003, Windows Server 2008 och 2008 R2, Windows Server 2012 och 2012 R2, Microsoft Exchange Server, Terminal Server, Remote Desktop Services, Citrix, Sharepoint, RD Web, OWA, SQl Server med flera.

Läs vidare för mer information och testa en fullt fungerande provlicens utan kostnad.

Syspeace website