SQL server är standardlösningen för att spara kritisk företagsdata i en Microsoft miljö. Access till SQL server hanteras av ett konto i domänen, eller ett eget lokalt konto i SQL Server.

Information är en av företagets viktigaste tillgångar och Syspeace skyddar SQL Server mot brute force attacker vilket höjer standardsäkerheten och integriteten på datat som lagrats.