Intrångsförsök blir allt vanligare. Fler och fler organisationer attackeras av allt från enstaka hackare till stora grupper och organisationer som försöker göra intrångsförsök med “brutala medel” i IT-miljön. Ofta görs detta bara för att se vad som finns där av ren nyfikenhet, eller i värsta fall som betalda kriminella som vill förstöra systemen eller stjäla affärshemligheter och företagskritisk information. Om du tillhandahåller en publik tjänst, där du låter kunder och personal komma åt den via webb så har du med all säkerhet ett inloggningssystem för att skydda miljön. En dedikerad attack och intrångsförsök som pågår långsamt över tid blir väldigt svårt att upptäcka och behöver extra systemstöd för att hanteras på effektfullt sätt. Intrångsförsöket måste upptäckas i tid och samtidigt åtgärda snabbt automatiskt för att blockera den hackare/organisation som försöker hacka sig in.

Vad är intrångsförsök?

Det är även inte ovanligt med attacker från insidan av brandväggen, dvs från det interna nätet, där en anställd eller en hackad dator försöker bryta sig in.

Syspeace skyddar Windows server mot både externa och interna attacker på server, där de hanteras och blockeras direkt i realtid mot intrångsförsök.