Cybersäkerhet

Cybersäkerhet skyddar alla former av datoriserad utrustning inkluderande människor och interaktionen med enheterna. Detta inkluderar men inte begränsat till åtkomstkontroll, audit, penetrationstester, skadehantering och data skydd. Många lager av säkerhetspolicys och processer bygger tillsammans en cybersäkerhetsplattform som skyddar information, data och människor. Syspeace är en del av pusslet som ett skydd mot intrångsförsök mot användarkonton (brute force) på Windows server och blockerar då obehörig access till företagets data.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

top