Felsökning Syspeace

1. Se till att den lokala brandväggen är igång och påsslagen för all profiler enligt manualen.

2. Se till att loggning för in och utloggningar är på enlit manualen.

3. Verfiera att servern kan nå https://s.syspeace.com där du du borde få upp ett hälsninsgmeddelande från Stockholm.

4 I visssa fall misslyckas Windows Serevr sjäkvt med att logag IP adressen och då kaninte helelr Syspeace hantera intrångsförösket. Se den här länken för tips på felsökning

5. Trafik till https://w.syspace.com om ni har en annan brandvägg eller antivierus som kan tänkas blockera trafiken. Verifiera genom attstarta en webbläsare och kontrollera ni kommer fram. I vissa vfall måste även Syspeace filerna exkluderas från kontroller.

6. KOntrollera evetneulla proxyinställningar

7. Vissa metoder av Windows inloggningar generar i praktiken flera inloggningar. Två förösk i säkerhetsloggan kan alltså egentlien vara en del av samma inloggning. Syspeace kan inet avgöra hur många förösk som egentöligen avsågs utan kan bara hanetra det fakltiska antalet inloggningar i säkerhetsloggen. P-g-a- detta kan det i särfall hända att en blockering startas till sysnes för snabbt. I de fall rekommenderar vi att ni ser över reelerna i Syspeaace GUI.

8- Ett sätt att snabbt verifera funktionalitet efetr en installation är att medvetet göra en lösenordsatatck från en arbetstation (som inet är vitlistad ) mot servern med net use * \\serevrnamne\c$ /user:syspeacetest “”
Beroende på vilka regler ni satt upp ska arbetstationen blockeras per automatik efter det uppnådda antalet misslyckade försök.

9 Om ni behöver skicka loggar till oss för diagnsotik: Stoppa Syspeace tjänsten, starta Syspeace GUI, klicka på Managamenet, System Settingoch klicka i “Enable Logging” och starta tjänsten igen. Loggar komme skapa i en underkatalog till Syspeace installtiionen.

10. När ni skickar loggar. Skapa en .zip fil av alla kataloger och skicka med relevant information om operativsystem, eventuella fel i Windows loggar och skapa även en .zip fil av databasen scdbf1.mdb. Kontrolelra också att er .NET är korrekt uppdaterad.

11. Om databasen vuxit över 4 GB i storlek komemr Syspeace att stanna i nuvarande version,. Enklaste sättet att lösa detta är stoppa tjänsten, radera databsen och sätta upp Sysoeace på nytt med samma licensnummer. Om ni vid installtionen har exporterat inställningarna för Syspeace är det snabbt gjort att åetrskapa allt. I version 2.8 kommer probelemt med växande datrabaser att vara bättre hanterat.