Spam och Spamförsök

Spam eller skräppost är helt enkelt en oönskad information eller e-postmeddelande.

Spam är ett meddelande som skickas till en mottagare som inte känner avsändaren och har ofta ingen som helst anknytning till mottagaren och produkten eller tjänsten som marknadsförs kan ofta vara relaterad till sökningar på nätet eller information som man tidigare använt som ger att man får spam.

Vad är spam och skräppost?

Det finns många olika former av spam och skräppost: i bloggar, webbfönster som poppar upp på skärmen, sms på telefonen, inlägg på internetforum, e-post och många fler. Det som förenar alla typer är att det är oönskad information för mottagaren, men eftersom Internet och funktionerna genom Internet ger oerhört effektiva sätt att distribuera information, så är det möjligt att sända stora volymer på kort tid.

Spam program är mer än bara irriterande på datorn

Spam kommer ofta med spam program som installerar sig på datorn, vilket ger att datorn förslöas, men spam program kan även blockera bandbredd för den normala och nyttiga kommunikationen som sker i företaget.

Programmen kan även installera sig direkt på servrar, vilket utgör ett större hot för företagets interna säkerhet än egna datorer.

Spam och spamförsök

Spam och spamförsök är något som företag får in till sina datorer och servrar varje dag. Spamförsöken gäller att stoppa så tidigt som möjligt, så att det inte sprider sig vidare. Spamförsöken siktar ofta som huvudsak sig till den domänserver som körs på ett företag. Syspeace hjälper IT-ansvariga att hitta och identifiera källor som skickar spam och spamförsök, med det som kallas för identitets säkerhet. Syspeace är ett IDS-system som kompletterar de spam-filter som redan körs på servrarna idag och hjälper att skydda den server de körs på.

Spam och skräppost samt spamförsök är något som Syspeace effektivt tar bort genom att man aktiverar funktionen som extra säkerhet.