Phishing är oönskad e-post där man utger sig för att vara någon annan för att lura mottagaren att skriva in känslig information som konto- eller kontokortuppgifter och lösenord för att stjäla pengar, eller använda i bedrägerier. Ofta maskerar man det genom att använda seriösa bolags namn, logotype och utseende och till exempel begär information för att hantera en felaktig kontokortstransaktion eller låsning av konto på Facebook, tillsammans med en länk för att fixa problemet. Länken går då till en förfalskad hemsida där man ber om informationen för att komma vidare.

Det här en variant av hur Phishing arbetar. Syspeace skyddar inte direkt mot Phishing utan kompletterar andra verktyg som är dedikerade för detta för ett mer komplett systemskydd.