Hackning och intrångsförsök är båda allvarliga hot för din verksamhet och risken ökar med antalet datorer som är kopplade mot internet.

En hacker söker ständigt sårbarhet och svagheter i systemen för att bryta sig in och stegvis tränga vidare i din miljö. Vanliga punkter för attacker är publika portar för olika standardtjänster som Outlook web access (OWA), remote desktop (RDP) och filöverföring (FTP). När hackern gissat och hittat rätt lösenord har de fått en första öppen access, där de ofta utan att någon övervakning märker det, jobbar återkommande  med att tränga vidare och stjäla information. Syspeace detekterar och blockerar dessa intrångsförsök (brute force) och blockerar dessa automatiskt och dynamiskt, samtidigt som informationen om detta sparas för analyser av attacker och trender.