Låt tystnaden tala.

Lägg tiden på planerad utveckling och drift istället för brandkårsutryckningar med systemåterställning och hantering av låsta användarkonton.

Stäng gapet mellan brandvägg och antivirus. Resultatet av ett intrång kanske inte märks, eller resulterar i tidsödande orsaksanalyser och återställande av backuper, vilket som nu är värst av dem.

Syspeace blockerar dynamiskt brute force attacker, samtidigt som informationen sparas för djupanalyser av angripare och attackmönster. Enkel att installera med kraftfulla resultat. Hjälper till att minimera tiden för att hantera spärrade användarkonton eftersom Syspeace blockerar angripande IP-adress. Säkerheten höjs ytterligare med globala svart-listor som skyddar redan innan din miljö attackerats.

Syspeace är mjukvarubaserad och lätt att lägga in utan ändringar i befintlig IT-infrastruktur, samt har ett dokumenterat API för anpassning av egna applikationer.