Felsökning Syspeace

1. Se till att den lokala brandväggen är igång och påsslagen för all profiler enligt manualen.

2. Se till att loggning för in och utloggningar är på enlit manualen.

3. Verfiera att servern kan nå https://s.syspeace.com där du du borde få upp ett hälsninsgmeddelande från Stockholm.

4 I visssa fall misslyckas Windows Serevr sjäkvt med att logag IP adressen och då kaninte helelr Syspeace hantera intrångsförösket. Se den här länken för tips på felsökning

5. Trafik till https://w.syspace.com om ni har en annan brandvägg eller antivierus som kan tänkas blockera trafiken. Verifiera genom attstarta en webbläsare och kontrollera ni kommer fram. I vissa vfall måste även Syspeace filerna exkluderas från kontroller.

6. KOntrollera evetneulla proxyinställningar

7. Vissa metoder av Windows inloggningar generar i praktiken flera inloggningar. Två förösk i säkerhetsloggan kan alltså egentlien vara en del av samma inloggning. Syspeace kan inet avgöra hur många förösk som egentöligen avsågs utan kan bara hanetra det fakltiska antalet inloggningar i säkerhetsloggen. P-g-a- detta kan det i särfall hända att en blockering startas till sysnes för snabbt. I de fall rekommenderar vi att ni ser över reelerna i Syspeaace GUI.

8- Ett sätt att snabbt verifera funktionalitet efetr en installation är att medvetet göra en lösenordsatatck från en arbetstation (som inet är vitlistad ) mot servern med net use * \\serevrnamne\c$ /user:syspeacetest “”
Beroende på vilka regler ni satt upp ska arbetstationen blockeras per automatik efter det uppnådda antalet misslyckade försök.

9 Om ni behöver skicka loggar till oss för diagnsotik: Stoppa Syspeace tjänsten, starta Syspeace GUI, klicka på Managamenet, System Settingoch klicka i “Enable Logging” och starta tjänsten igen. Loggar komme skapa i en underkatalog till Syspeace installtiionen.

10. När ni skickar loggar. Skapa en .zip fil av alla kataloger och skicka med relevant information om operativsystem, eventuella fel i Windows loggar och skapa även en .zip fil av databasen scdbf1.mdb. Kontrolelra också att er .NET är korrekt uppdaterad.

11. Om databasen vuxit över 4 GB i storlek komemr Syspeace att stanna i nuvarande version,. Enklaste sättet att lösa detta är stoppa tjänsten, radera databsen och sätta upp Sysoeace på nytt med samma licensnummer. Om ni vid installtionen har exporterat inställningarna för Syspeace är det snabbt gjort att åetrskapa allt. I version 2.8 kommer probelemt med växande datrabaser att vara bättre hanterat.

Felsökning för Syspeace när IP adressen saknas i eventid 4625 och 529

Syspeace är ett HIPS (Host Intrusion Prevention System) som övervakar misslyckade inloggningar bl.a. login event 4625 och 529, på Windows
ufcorp backup disaster recovey kontinuitetsplaner IT säkerhet molntjänster syspeace

Ibland loggas inte IP adressen med i samband med den misslyckade inloggningen ( login event 4625 på Windows 7 och uppåt och Windows Server 2008 och uppåt, eller login event 529 på Windows Server 2003 och några andra säkerhetshändelser som vi övervakar) vilket gör att Syspeace inte kan blockera källan p.g.a IP-adress saknas. Fältet är helt enkelt tomt.
.
Om det inte finns någon IP-adress för att blockera, kan den inte sättas in de Windows brandväggsregler som Syspeace använder och lösenordsattacken kan fortsätta. (Istället för att blockera automatiskt av Syspeace )

Detta händer när du byter från RDP Layer Security till att använda ett SSL certifikat.

En artikel på Stackoverflow kan peka på en lösning.

http://stackoverflow.com/questions/1734635/event-logging-ipaddress-does-not-always-resolve

I princip är förslaget att ändra denna inställning i Lokal säkerhetsprincip på servern som kör Syspeace.

Computer ConfigurationWindows SettingsSecurity SettingsSecurity Val

– Nätverkssäkerhet: LAN Manager-autentisering nivå – Skicka endast NTLMv2-svar. Vägra LM & NTLM
– Nätsäkerhet: Begränsa NTLM: Revisions Inkommande NTLM Traffic – Aktivera revision för alla konton
– Nätsäkerhet: Begränsa NTLM: Inkommande NTLM trafik – Neka alla konton

En liten varning dock!
Om du använder RD WEB också publicerar Remote Resources till andra operativ än Windows!
Av någon anledning, kommer Mac OS klienter sluta se fjärresurser eftersom de verkar köra på NTLM version 1 (och jag skulle gissa Android och XP)

Även skannrar kan sluta fungera lokalt om de behöver för att skriva filer till en nätverksdelad katalog med NTLM icke tillåtet

Jag testade med att ändra nedanstående och då slutade resuserna att publiceras till just MAC och iPad som kör RD Client och använder Remote Resources
Nätsäkerhet: Begränsa NTLM: Inkommande NTLM trafik – Neka alla konton,

Det finns några varningar vid byte här inställningen och du bör undersöka om det finns program eller tjänster i din servermiljö som är beroende av LM eller NTLM (v1).

Inbyggda metoder att skydda sig mot lösenordsattacker i Windows och varför de inte fungerat

Lösenordsattacker ( eller ordboksattacker , bruteforce attacks och dictionary attacks ) förekommer garanterat på de flesta servrar som är nåbara från Internet, var sig det är Windows, Linux, Netware eller Solaris. Attacker kan också komma inifrån företaget.

Principen bygger på att gissa sig till en användares användarnamn och lösenord genom att helt automatisera försöken med långa listor / ordböcker med variationer på ord .
Skydd mot bruteforce försök specifikt på Windows-servrar har alltid varit en mardröm och skulle fortsätta att vara så om inte det äntligen fanns en kostnadseffektiv och väl fungerande lösning med Syspeace

De flesta systemadministratörer med självrespekt börjar med de bästa avsikter att faktiskt hålla koll på lösenordsattacker och andra larm men så småningom ger de upp på grund av det stora antalet attacker som sker dagligen. Vi kan prata om hundratals attacker. Per dag.

Andra systemadministratörer tror att en brandvägg tar hand om problemet eller att en sk account lockout policy är lösningen.
Ingen av dem är det och jag tänkte belysa varför nedan.

Brandväggen för att spärra attacker
Vad gör en brandvägg egentligen ? Brandväggens roll är att blockera trafik på oönskade portar och att neka portscans och olika SYN flood attacker. I vissa fall kan den även söka efter virus i trafiken så länge trafiken är okrypterad.
Det är ungefär det en brandvägg gör. En brandvägg är i grunden en dörrvakt avgöra vem som får in för att snacka med killarna på insidan och vem som inte får det.
Om en angripare ansluter på en giltig port (t.ex. https på port 443 ) , vidarebefordras det till servern ifråga t.ex webbmail gränssnittet på en Microsoft Exchange Server eller Microsoft Windows Terminal Server eller Citrix-server.
När angriparen kommit fram så inloggningsbegäran lokalt av servern, inte brandväggen. Inloggningsprocessen hanteras av Windows Authentication processen (som i sin tur kan valideras mot Active Directory eller en lokal användardatabas med hjälp SAM).
Brandväggen är redan ute ur bilden verkligen eftersom den inte har något samband med Windows servern förutom TCP-anslutning och hålla den sessionen vid liv egentligen.
De kommunicerar inte resultatet av inloggningsprocessen mellan varandra.

En annan metod man använder ibland är en ändring från standardportar .
Inloggningsprocessen hanteras fortfarande av Windows Server även om du kommer att bli av med många portscans och “lata bakgrundsförsök” om du använder icke-standardportar.
I grund och botten du bli av med script kiddies men problemet är inte löst. Trafiken omdirigeras/port vidarebefordras fortfarande till servern som gör den verkliga autentiseringen och en hacker som vill ta sig in nöjer sig inte med att bara söka efter standardportar utan kommer även hitta de ”dolda” portarna med olika verktyg som telnet , nmap .
De är ju publikt tillgängliga.

Använda Remote desktop gateway elller ett sk DMZ
Använda till exempel en Remote Desktop Gateway kommer inte att hantera problemet heller.
Med hjälp av en RDP Gateway minskas exponeringen för attacker till fler servrar på insidan av brandväggen men det är fortfarande nåbart och användarinloggningar måste valideras fortfarande.
Grundproblemet är att validernigen av inloggningen fortfarande sker lokalt på servern, oavsett på vilka portar och hur de kommer dit. Det gäller Microsoft Windows Server, Exchange Server, Citrix, Sharepoint, CRM, Terminal och RDS Server och så vidare. Listan kan nog gå göras hur lång som helst .

Risker med att ändra standardportar
Det finns också risk för saker slutar fungera när du installerar några uppdateringar eller patchar till dina Windows Servrar om du börjar ändra standardportar eller standardkonfigurationer.
Det har hänt mig några gånger och det är inte så roligt att vara ärlig när man har 1000 användare inte kunna logga in bara för att du gjort det du ska. Tro mig, det är inte en bra måndag morgon.

Att skydda sig med VPN
Ja. Det är en säkrare metod men här finns också några problem.
Först av allt, det är inte så lätt att hålla reda på VPN-certifikat, sätta upp och hantera alla licenskostnader (som kan vara ganska betydande riktigt) och (ibland kostsamma) hårdvara du behöver ha på plats. Historiskt har det också alltid varit prestandaproblem med de flesta VPN-lösningar, eftersom all trafik leds genom en eller ett fåtal VPN servrar.
Några av dem tar betalt även för den bandbredd som du vill att det ska kunna använda för VPN-anslutningar eller ta betalt för antalet samtidiga VPN-anslutningar, kan en VPN-lösning vara ganska dyrt som en nyinvestering och med hänsyn till all administration inblandade i den.
Ett annat problem som kan finnas är att man tillåter all trafik genom en VPN in till företagets nät vilket kan vara riskabelt om arbetsstationen blivit hackad. Den kan då t.ex. genomföra lösenordsattacker från ”insidan” av nätet och det är inte alltid man tänker på att skydda sig även mot inre hot.

VPN och tillgänglighet för webbmail
Du vill kanske inte heller att kräva att dina användare har en VPN-anslutning till Microsoft Exchange OWA eftersom hela idén med OWA är att den ska lätt att nå från var som helst. Även från en flygplats.
Jag vet att det finns några företag som faktiskt kräver VPN även för OWA och det är bara bra antar jag, men ju mer vi flyttar våra data och applikationer till molntjänster, kommer detta krångel med olika VPN och krångligheter så småningom blekna in i de mörka hörnen av Internet (det är min personliga övertygelse ändå).
Saken är den att dina användare inte vill vara bundna av komplicerade VPN-klienter. Användarnas syn är ”det ska bara fungera att arbeta” och det måste vara enkelt och intuitivt för dem. De dagar då “System Administratörer från helvetet” kunde genomföra alla typer av komplexa lösningar för att hålla saker säkra och tvinga användarna att ha mycket specifika och komplexa sätt att komma åt data är över.

Antivirus som skydd
Nej. Ett antivirus söker efter skadlig kod som trojaner och andra virus på servrar och hanterar dem Ett antivirus har inget med inloggningar att göra.

Att skaffa en hårdvarubaserad IDS/IPS eller t.ex. SNORT
Med hjälp av en centraliserad och specialiserad IDS/IPS kan man fånga mycket saker
Detta är en mer effektiv metod, ja.

Nackdelen är, de flesta av dessa system kräver att du ändrar din infrastruktur och får specifik och kostsam hårdvara, licenser och dyra konsulter för att implementera och planera projektet.
Någon måste sen också övervaka det, ta hand om det och så vidare.

Det finns paralleller till VPN metoden här även om en IDS/IPS gör mycket mer eftersom den undersöker all nätverkstrafik till och från företagsnätet, undersöker den för skadlig kod och så vidare.
Jag är inte säker faktiskt om en IDS/IPS per automatik kan kommunicera med Windows Server Authentication Process så jag ska faktiskt inte kommer att säga något om det.
Jag skulle förutsätta att de kan, annars har jag svårt att se poängen (från perspektivet med lösenordsattacker alltså). Om inte så skulle man ju fortfarande behöva hantera attacken på servern på något sätt.

Att låsa ute konton
I Microsoft Windows Server finns egentligen bara en enda inbyggd mekanism för att hantera den här typen av attacker och den kallas för Account Lockout Policy.
Account Lockout Policy metoden är också bristfällig på grund av det faktum att en angripare ganska lätt kan orsaka en DOS (Denial of Service) helt enkelt genom att hamra din server med ogiltiga inloggningar, men med giltiga användarnamn, vilket gör riktiga användarkonton oanvändbara för giltiga användare.
I grunden är allt angriparen behöver veta användarens inloggningsnamn. I många system och företag är det inte svårt att gissa sig till.
Prova t.ex. företagetsnamn\förnamn eller postadressen för användaren eftersom det är ganska ofta också ett giltigt inloggningsnamn.

Om en angripare gör detta från tiotusentals datorer samtidigt kan det effektivt helt lamslå ett företag eller en organisation och ingen kan logga in, varken utifrån eller på kontoret. Som en parantes kan nämnas att administratörskontot i Windows inte går att låsa så en angripare kan försöka hur många gånger som helst mot just det kontot viket de också gör.

Att använda sig av molntjänster
Vi flyttar mer och mer av våra data och applikationer till olika molntjänster. På det sättet blir vi av med några av de här problemen på våra egna servrar och förhoppningsvis, har din leverantör av molntjänster faktiskt en plan för dessa scenarier, rutiner och har den nödvändiga övervakningen och programvaran plats.
Om du använder en Cloud Computing-plattform baserad på Windows-servrar, ska du faktiskt fråga din leverantör hur de hanterar brute force försök på sina servrar. Troligtvis kommer de att ge dig en eller flera av de scenarier som beskrivs ovan och som jag har visat er, är de inte tillräckliga för att hantera uppgiften.
De är sällan förberedda på frågan ens. Fråga gärna din egen leverantör och se vilket svar du får. Min gissning är något svävande svar men i grunden har de inget på plats för att hantera lösenordsattacker.

Du kan även prova att logga in dig eget konto med ditt eget användarnamn, men fel lösenord massor av gånger och se vad som händer. Kommer det bli utelåst? Kommer din maskin låsas ut? Hur kommer din molnleverantör att reagera och kommer du informeras på något sätt att ett intrångsförsök har gjorts med hjälp av ditt konto? Hur många gånger kan någon försöka komma åt ditt konto utan att du blir uppmärksammad på det? Kan din leverantör även snabbt få fram om information om varifrån attacken skedde, hur många tidigare just den IP adressen har försökt ta sig in och liknande information utifall du vill polisanmäla?
Personligen vet jag bara en molntjänstleverantör i Sverige som tänkt på de här sakerna och det är Red Cloud IT.

Att hantera lösenordsattacker automatiskt med hjälp av Syspeace
Även om du väljer att inte använda det jag föreslår så rekommenderar jag ändå starkt att du börjar tänka på de här sakerna på rätt sätt, eftersom de här problemen kommer att eskalera i framtiden.
Ta bara en titt på alla hacktivism med DDOS-attacker som händer där ute. Det är bara en början eftersom Internet fortfarande är relativt ungt.
Först av allt, och det är oerhört viktigt att du förstår att det spelar det ingen roll om du själv driftar dina egna servrar eller om du använder VPS (Virtual Private Servers) någon annanstans eller ens om du är en molntjänstleverantör.
Den grundläggande principen står fast, om du ger någon form av tjänst till användare som använder Windows-autentisering så bör du läsa detta och förhoppningsvis har jag fått fram min poäng

Om du redan har brute force attacker mot dina Windows-system i dag och jag är ganska säker på att du redan har det (bara slå på loggningen i Windows och jag är säker på att du ser att du har mer än du faktiskt trodde, som en fotnot så är den här typen av loggning inte påslaget som standard i Windows.)
När du noterar en attack finns ett antal saker du måste göra

Först av allt. Blockera attacken.
Du behöver blockera attacken. Omedelbart. Detta är naturligtvis din första prioritet. På ena elelr andra sättet ska du blockera det i en brandvägg , antingen i den lokala Windows brandväggen eller i den externa, Välj det som går snabbast och lättast.
Man inte vill att slösa CPU och RAM och bandbredd på dessa människor (eller botnät) och naturligtvis, du inte vill att de ska faktiskt lyckas logga in på era servrar (om du har en usel lösenordspolicy på plats ) Du vill inte heller att man dölja ett riktitg intrångsförsök bakom en DDOS-attack för att fylla dina loggfiler och gömma sig där. (Ja, det är inte en ovanlig metod).
Det finns också en hel del rapporter om DDOS-attacker som används för att dölja den verkliga anledningen vilket är att ta reda på vilka säkerhetsåtgärder som finns på plats för framtida bruk.
Att känna sin fiende

Steg två . Spåra attacken. Varifrån kom den?
För det andra måste du ta reda på varifrån attacken har sitt ursprung och vilka användarnamn som användes. Du vill veta om det är en konkurrent som försöker hacka dig och komma åt dina företagsdata eller om du befinner dig i den lustiga situationen att det är ditt eget användarnamn som försöker logga från soliga Brasilien och du bara inte är i Brasilien (även om du skulle älska att vara). Du är i Bromölla och tittar på vinterslasket. Nånting är på gång.
Du vill också se om det är en tidigare anställd som försöker logga in. Det här är saker du vill veta och hålla koll på eftersom det kan finnas rättsliga frågor längre fram.
Punkterna ett och två, vill att du ska hanteras i realtid. Det finns ingen användning för dig att ta reda på två dagar efter attacken att något faktiskt hände. Du vill ha den stoppad, rapporterad och hanterad när det händer.

De juridiska aspekterna av en attack
Som ett tredje steg måste du bestämma vad du ska göra med vetskapen om attacken. Ska det överlämnas till advokaterna, din chef, polisen eller är det bara “ingenting” och kan kastas?

Att automatisera hanteringen av attacken
Det enklaste och mest kostnadseffektiva sättet att hantera brute force attacker mot Windows-server är att ha en automatiserat system att blockera, spåra och rapportera varje attack och det är där Syspeace kommer in i bilden

Syspeace är en lokalt installerad Windows-tjänst, som drar minst med systemresurser.
Den övervakar servern för oönskade inloggningsförsök och blockerar inkräktare i realtid i den lokala brandväggen utifrån de regler som du konfigurerat. Till exempel “om denna IP-adress har misslyckats med inloggning 20 gånger under de senaste 30 minuterna ska den blockeras helt i 5 timmar och skicka mig ett mail om det”

Detta innebär att du kan till exempel ställa in en blockerande regel som motsvara din Account Lockopu Policy men du höjer Syspeace till att blockera attacken innan din Account Lockout Policy slår till. På det sätet låses inte dina konton utifrån men du har ändå möjligheten att få konton låsta om de beter sig märkligt på insidan av företagets brandvägg.
Eftersom Syspeace övervakar Windows-autentisering och inloggningsprocessen spelar det ingen roll vilken brandvägg du använder eller vilka portar du använder. Övervakning, rapportering och blockering sker där själva inloggningsförsöket görs och därför fångas och hanteras automatiskt.

När en inkräktares IP-adress är blockerad, så blockeras den på alla portar mot den servern, vilket innebär att om du har andra tjänster som också körs på den server (som FTP, RDP, SQL elelr vad som helst) så skyddas också de tjänsterna direkt från angriparen. Angriparen kan alltså inte leta sig vidare till nästa tjänst och försöka hitta sårbarheter där. Det här är ett vanligt tillvägagångssätt utifall att en specifik programvara har skydd mot lösenordsattacker.
Vanligen kan de bara spärra angriparen för sitt eget program men inte för andra program.

Några andra funktioner i Syspeace
Några andra trevliga funktioner med Syspeace är till exempel GBL (Global BlackLlist) där varje Syspeace installation runt om i världen rapporterar varje attack till en central databas där de granskas och om en angripare bedöms ha attackerat tillräckligt många servrar och tillräckligt många kunder så sprids sedan den informationen till alla andra Syspeace installationer i hela världen. På så sätt är du skyddad i förväg när angriparna försöker hacka just din server. De kan helt enkelt inte ens kommunicera med den.
I Syspeace finns naturligtvis finns det vitlistor, vilket ger dig möjlighet att få dina kunder eller interna användare att aldrig blockeras. I sak är det inte så lämpligt kanske eftersom du nog vill veta att något ändå är på gång t.ex. att en av dina kunder eller användare blivit hackade

Det finns också Attack Control och Access Control som ger dig möjlighet att sortera ut information om framgångsrika och misslyckade inloggningar, hitta dem som försökt hålla sig under radarn, visa rapporter, sammanställa inloggningsmönster och platser för användare.
Du får dagliga och veckorapporter till dig per e-post och varje attack som blockera skickas till dig.
Informationen är tillräckligt detaljerad med från där attacken ursprung inklusive land, vilken användarnamn användes och hur många gånger de faktiskt försökt att hacka eller överbelasta dig innan samt när den IP adressen låses upp igen.
Det ger dig möjlighet att snabbt se om det är något du bör ta hand om eller bara fortsätta med din dag och låta det vara med ett leende på läpparna.

Gränssnittet är lätt att använda så det finns ingen anledning att anlita dyra konsulter att komma igång eller börja använda olika skript och ändra parametrar i dem för att passa dig behov och hoppas på bästa och hoppas att de inte hänger dina servrar. Med olika scripts finns också nackdelarna att du sällan har historik eller en Global Blacklist. De hanterar möjligen jus bara attaken men gör det väldigt svårt att få fram information i efterhand,

Troubleshooting Syspeace

An interesting support case came to our attention recently.

A customer claimed that Syspeace wouldn’t block according to the rules.

The bruteforce attacks would continue , even after they should have been blocked.

We checked the ususal culprits (verify that the .Net is fully patched, that the customer is running the latest Syspeace version, verify that logging is enabled and that the firewall is turned on )

The rules were added as expected in the firewall but they didn’t have any effect.

After a lot of troubleshooting the root-cause was found.

The customers server did indeed have the firewall enabled but only in one of the firewall profiles (public, private, domain) and unfortuantely, the network used was not the one the firewall was enabled for, hence, nothing was blocked as expected. The rules were added but did not take effect in the expected amount of time

So, as a general troubleshooting tip , check how your firewall is enabled and verify that it indeed is the correct network profile in there, or, enable the firewall for all three profiles.

The usual troubleshooting tips we give are described in the manual in the troubleshooting section

1. Make sure you’ve enabled the firewall (as described in Firewall), firewall enabled, prefferably on all profiles.

2. Make sure you’ve enabled the auditing (as described in Windows login detection prerequisites).

3. Verify that the server can reach https://s.syspeace.com/ping . (You should see a message saying Hello from Stockholm. and the local time of the server and recommended Syspeace version)

4. In some instances, when running Terminal Server or Remote Desktop Services there’s actually the scenario where the Windows server itself fails to obtain the source IP address of the login attempt (you can verify this by checking the Windows event log and look for Source Network Address: ) Sometimes, that entry is empty, thus disabling Syspeace from actually having anything to block. Syspeace will attempt to corroborate the IP address from some other logs. If it doesn’t find any, there is not much that Syspeace can do. (Update: starting with Syspeace 2.7, these attempts can be detected too.)

5. In any applicable firewall or antivirus software, allow Syspeace access to https://s.syspeace.com/ (port 443).

6. Verify any proxy settings, if applicable.

7. Some methods of Windows authentication actually attempts to log in several times. Two failures may be part of one log in attempt. Syspeace has no way of knowing how many attempts were intended and has to work with the actual failures. Due to counting failures instead of attempts, rules may be triggered seemingly ahead of time.

8. One way of quickly verifying functionality is to use a workstation (not whitelisted) and attack your server with the net use command from the command prompt. After the number of tries defined in the current rules, the workstation should be blocked from communicating with the server. Example of the command: net use * \server name or server IP addressanyshare /user:syspeacetester “anypassword”

9. If you want to submit logs to us, start Syspeace, go to Management → System settings, enable logging and start the service. The log file is created in a subfolder of the Syspeace installation folder.

10. When submitting logs,
Please create a .zip file of the logfiles, include any relevant information from Windows Eventlogs (application, system and security and when applicapble, the Syspeace eventlog ) and also create a .Zip-file of the database and email them directly to the devteam . The email address can be found in the manual

11. If your server doesn’t pick up the source IP address in your eventlog , please have a look a this blog article

12. If your database has grown above the size limit of 4 GB, in the current version ( 2.5.2) you will have to manually delete the database and set up your Syspeace again. Please refer to this post on the matter
by Juha Jurvanen

#msexchange Brute force attacks prevention on #Webmail #OWA with #Syspeace #hacking #security

Preventing brute force attacks against Microsoft Exchange Server and OWA Webmail

If you’re running Microsoft Exchange Server your also quite likely to have the Microsoft Exchange OWA (Webmail)
interface up & running to enable your users to use Activesync and access their email, calendars and contacts
over an easy-to-use web interface accessible over the Internet. This is just as relevant if you’re managing your
own Exchange Server or if it is a hosted Exchange at a service provider. If your provider doesn’t have a
solution for this, you may find yourself in a very difficult situation one day as explained further down.
Since the Exchange Webmail (OWA) is reachable and visible over the Internet, this of course also means that
anyone is able to try to log in to your Exchange server over the same OWA interface. They may not succeed to
login but they may try to overload your server by sending lots of login request or have your users undergo a
Denial of Service attack (a DoS attack).

Brute force attacks used as Denial of Service attacks

The OWA in itself (or does Windows Server for that matter) doesn’t have any brute force prevention mechanisms
built into it but the actual user validation is done within the Active Directory infrastructure by your domain
controller(s). Within the Microsoft line of products this is actually true for most of them such as Terminal
Server (RDS, Remote Desktop), Sharepoint, SQL Server and so on and also for Citrix since user validation is done
in the same way.
If you have for instance set up Account Lockout Policies to disable a user account after 5 failed attempts ,
anyone with knowledge of your name standards (email addrees, AD login) can basically run a script against the
server using a specicif username (or hundreds of them) and deliberatley usoing wrong passwords, thus locking the
legitimate users account and disabling them from loging in at all (in essence, they can’t even login to anything
that uses the Active Directory validation, not even their own workstations in the Office)
If such an attack is made from a single IP address, it is fairly easy to block it manually (simply block the
attack in either the external firewall or the local firewall of the Exchange server).
In reality though, this is not how such an attack occurs. Should someone really want to disrupt ypur services,
they will do this from hundreds or thousands computers at the same time and making it impossible to block
manually.

Using Syspeace as a countermeasure

With Syspeace , this is all taken care of automatically. Syspeace monitors the Windows Serevr logs for failed
login requests and if an IP address tries to login against your servers ( Exchange, Terminals Server and so on)
and fails for instance 5 times within half an hour, the IP address is automatically blocked from communicating
at all with the affected server on any level (so if you’re also running other services , they will not be able
to target them either once blocked).
Each attack is blocked, traced and reported via email that contains the source IP address, the username used,
country of origin and previous attacks from the same IP address.

Here is actually an example of how the email notification looks like (with IP address and domain name intentionally removed)

Blocked address *.*.*.* (ip-*-*-*-*.*.secureserver.net) [United States] 2015-01-14 18:45:00 Rule used (Winlogon):
	Name:			Catch All Login
	Trigger window:		4.00:30:00
	Occurrences:		5
	Lockout time:		02:00:00
	Previous observations of this IP address:
	2015-01-14 16:44:50	****lab
	2015-01-14 16:44:52	****labroator
	2015-01-14 12:53:44	****ron
	2015-01-14 12:53:46	****demo
	2015-01-14 12:53:48	****canon

Syspeace also delivers daily and weekly reports of blocked threats.

Within Syspeace, there is also reporting tools for access reports, a Global Blacklist for infamous offenders and
much more.

Installing and setting ups Syspeace

Setting up Syspeace is very easy and only takes a couple of minutes, without the need for changing your
infrastructure or bying very expensive dedicated hardware. Most likely , you will not even need to hire a
consultant for it.

Syspeace runs as Windows Service and support a variety of Windows Servers such as Terminal Server, Exchange Server, Sharepointm Windows Serevr 2003 to Windows Serevr 2012 R2 and more and it starts detecting brute force attacks immediately after you set it up and press the start button.

Please download a free, fully functional 30 day trial and see for yourself how a very big problem can be very easily solved.
Should you decide to keep using Syspeace, the licensing cost is equivalent to an antivirus product and the
licensing model is highly flexible, enabling you to decide for yourself ofor how long you wish to run Syspeace.

Syspeace, SHA-2 certificates and Windows Server 2003

Recently, the SSL certificate used for syspeace.com, the Syspeace Licenses site as well as backend Syspeace services was reissued with a signature using the SHA-2 hash algorithm.

The SHA-2 hash algorithm replaces the earlier, deprecated SHA-1 and moving forward is recommended by the CA Security Council.

However, some users on Windows Server 2003 have seen issues using the new certificates, due to Windows Server 2003 as shipped not being able to work with SHA-2 certificates. For this reason, we are reissuing our SSL certificate, now again using the SHA-1 hash algorithm.

We intend to once again move to SHA-2 when it is feasible to do so.

#infosec How to block an ongoing dictionary attack / brute force attack against Windows Servers, #MSexchange and more

How to block an intrusion attack against Windows Servers for free

If your server or data center is targeted by a brute force attack a.k.a dictionary attacks , it might be hard to figure out how to quickly make it stop.
If the attack is from a single IP address you’d probably block it in your external firewall or the Windows Server firewall and after that start tracking and reporting the attack to see if needs following up.
However, if the attacks is triggered from hundreds or even thousands of IP addresses, it will become basically impossible to block all of them in the firewall so you need something to help you automate the task.

This is where Syspeace comes into play.

Fully functional, free trial for brute force prevention

Since Syspeace has a fully functional trial for 30 days, you can simply download it here, install, register with a valid email address, enter the license key into the Syspeace GUI and the attack will be automatically handled (blocked, tracked and reported) as soon as the Syspeace service starts up.

In essence, the attack will be blocked within minutes from even connecting to your server.

The entire process of downloading, installing and registering ususally only takes a few minutes and since Syspeace is a Windows service it will also automatically start if the server is rebooted.

If the attack is triggered to use just a few login attempts per attacking IP address and for a longer period of time in between attempts, I’d suggest you change te default rule to monitor for failed logins for a longer triggerwindow , for example 4 days so you’d also automatically detect hacking attempts that are trying to stay under the radar for countermeasure such as Syspeace.

The Syspeace Global BlackList

Since Syspeace has already blocked over 3.6 Million attacks worldwide , we’ve also got a Global Blacklist that is automatically downloaded to all other Syspeace clients.

This means that if an IP address has been deemed a repeat offender (meaning that it has attacked X number of Syspeace customers and Y number of servers within Z amount of tme), the attackers IP address is quite likely to already be in the GBL and therefore it will be automatically blacklisted on all Syspeace-installations, thus making it preemptively blocked.

Syspeace does not simmply disable the login for the attacker, it completely blocks the attacker on all ports from communicating with your server so if you’ve got otther services also running on the server (such as an FTP or SQL Server) the attacker will not be able to reach any if those services either. The lockdown is on all TCP ports.

More Syspeace features, supported Windows Server editions and other services such as Exchange Server, Terminal Server, SQL Server …

You will also get tracking and reporting included immediately for future reference or forensics.
Syspeace supports Windows Server editions from Windows 2003 and upwards, including the Small Business Server editions. It also supports Terminal Server (RDS) and RemoteAPP and RDWeb, Microsoft Exchange Serevr including the webmail (OWA) , Citrix, Sharepoint,
SQL Server and we’ve also released public APIs to use with various weblogins. All of this is included in Syspeace. Out of the box.
We’ve got a IIS FTP server detector in beta and also a FileZilla FTP Server detector and we’re constantly developing new detectors for various server software.

Download and try out Syspeace completely free

Even if you’re not being attacked by a large brute force attack right now, you can still download the trial and have Syspeace handle attacks for you in the background. Who knows, there could be more invalid login attemtpts than you think, such as disabled or removed users that have left the company or very subtle, slow dictioanry attacks going on in the background that actaully might be quite tricky to spot if your not  constantly monitoring logfles.

On this blog, http://syspeace.wordpress.com, we’ve written a lot of blog articles on how Syspeace works and a lot of other articles regarding securing your servers that we hope you’ll find useful.

How to battle slowgrind #bruteforce attacks against #msexchange #windows server #remotedesktop #sharepoint with #Syspeace

Syspeace automatically blocks attacks that occur according to the rules.
The default rule is that if an intruder fails to login more than 5 times within 30 minutes, the intruders IP address is blocked, tracked and reported for 2 hours and simply is denied any access to the server.

A new trend though has emerged and that is for bruteforce attackers to “slowgrind” through servers, trying to stay “under the radar” really from IDS/IPS HIPS/HIDS such as Syspeace.
They’ve got thousands and thousands of computers at their disposal so they’ll basically just try a few times at each server and then move on to next one in the IP range or geographical location hoping not to trigger any alarms or hacker countermeasures in place.

An easy way to battle this is actually simply to change the default rule in Syspeace from the time windows of 30 minutes to for example 5 days.

This way , I’m pretty sure you’ll see there are quite a few attackers that only tried 2 or three times a couple of days ago and they’re back again but still only trying only a few times.

With the “5 day” windows, you’ll catch and block those attacks too.

Here’s actually a brilliant example of an attack blocked, using a 4 day window.

Blocked address 121.31.114.99() [China] 2014-08-11 15:06:00
Rule used (Winlogon):
        Name:                   Catch All Login
        Trigger window:         4.00:30:00
        Occurrences:            5
        Lockout time:           02:00:00
        Previous observations of this IP address:
        2014-08-11 13:05:51     aksabadministrator
        2014-08-10 22:06:48     aksabadministrator
        2014-08-10 06:39:12     aksabadministrator
        2014-08-09 15:39:52     aksabadministrator
        2014-08-09 00:32:05     aksabadministrator

Syspeace has blocked more than 3 285 300 intrusion attempts against Windows Servers worldwide so far.

#Syspeace stops due to license server inaccessable on #Windows Server 2003 #infosec

Syspeace service stops due to license server not reachable / inaccessibility on Windows Server 2003

We’ll actually update the troubleshooting section with info for Windows 2003 Servers but here’s why this can occur.

Apparently root certificates are not automatically updated on Windows Server 2003:

http://support.microsoft.com/kb/931125

The automatic root update mechanism is enabled on Windows Server 2008 and later versions, but not on Windows Server 2003. Windows Server 2003 supports the automatic root update mechanism only partly. (This is the same as the support on Windows XP.) And because the root update package is intended for Windows XP client SKUs only, it is not intended for Windows Server SKUs. However, the root update package may be downloaded and installed on Windows Server SKUs, subject to the following restrictions.

If you install the root update package on Windows Server SKUs, you may exceed the limit for how many root certificates that Schannel can handle when reporting the list of roots to clients in a TLS or SSL handshake, as the number of root certificates distributed in the root update package exceeds that limit. When you update root certificates, the list of trusted CAs grows significantly and may become too long. The list is then truncated and may cause problems with authorization. This behavior may also cause Schannel event ID 36885. In Windows Server 2003, the issuer list cannot be greater than 0x3000.

This can be resolved for Syspeace by manually installing the gd-class2-root.crt certificate from this page: https://certs.godaddy.com/anonymous/repository.pki

#infosec #Syspeace for intrusion prevention for #windowsserver instead of specific applications or services such as #FileZilla FTP Server or #WordPress

Syspeace for intrusion prevention for the entire server instead of specific applications or services such as FileZilla Server

If you’re managing a server and host various applications and services all of them are reachable for your users and and customers but most likely, and quite often, they’re also reachable for others to try to log in.

To be cost effective, you could be using using a Terminal Server (or Remote desktop Server) and you’ve also got for instance a FileZilla FTP Server to ease file transfers (or the Microsoft IIS FTP server, my hunch is that these two are the most common ones if you’re running a Windows Server environment) and there’s a web interface for the remote applications and so on . There might also be other services on the same server/servers.

Built in intrusion prevention in applications or Windows Server

Some software actually have brute force prevention built into them, such as the FileZilla FTP Server (although, keep in mind that is it not enabled by default) and there could be other software installed that have intrusion prevention built into them. Not within Windows Server though and there are quite a few articles on this blog explaining how it works such as this one about securing your Exchange OWA

An atacker will first portscan your server, search for open ports and try to figure out what services and applications you’re running on them. Even if you’ve changed the default ports, quite often the application will actually reveal itself in the header what it is and what version it is.

You can for instance simply do a telnet session to the port in question and see what your applications actually reveal about themselves.
Simply start a telnet client and connect to the port you’re interested in such as port 25 for SMTP (email) or port 21 for FTP and you’d probably get at least some information on what is running on the server. To gather more detailed and complex information, you probably be using software like nmap.

After that, tbey’ll simply use automated scripts to try and login. If there is a block in some way on for instance FileZilla FTP Server they’ll simply move on to the next port/service , like the RDWeb interface for Remote Desktop and RemoteAPP services and continue the attack since they’d only been blocked on the FTP level so far (usually port 21) Here’s a >previous article describing parts of the anatomy in a hacking attack written by Juha Jurvanen.

If you’re hosting a multiple software and srevices on a server and each of them have brute force prevention builtin , they’ll only block the attack within their own part of the system.
FileZilla will block the brute force on FTP but nothing else.

Using Syspeace as your HIPS , Host intrusion Prevention System for Windows Servers

A key difference using Syspeace as a HIPS (Host Intrusion Prevention System) is that it will block the attacker entirely on all ports if they trigger any of the detectors, rendering the attacker unable to communicate at all with your server on any port (even ping), thus automatically protecting any other service you have running on it.

To illustrate this with something in the “real” world.
If you’ve got a house with multiple doors, the attacker would first try their keycard/key in one of the doors to try to gain access into the house until an alarm is triggered and they would have to move on, but only for that specific door.
After that they’d keep using the keycard/key on the next door and so on.
With Syspeace, they’d only be able to use the keycard on the first door until the alarm is triggered and after that they would be automatically blocked from even trying to use the keycard on any of the other doors since the doors would have “magically” disappeared for them and would be out of reach for them. It would be as if the actual building itself would have disappeared for them.

Download a fully functional, free Syspeace trial for intrusion prevention or even if you’re under attack of a brute force or dictionary attack

Have a look at the Syspeace website and try the fully functional trial for it and see how it can help you to easily and quickly brute force protect your server. We’ve had users downnloading Syspeace and implementing it in minutes during a dictionary attack to have Syspeace automatically deal with it and to block, trace and report the attack. Since the trial is fully functional and free and it only takes a few minutes to set it up, it can be an easy solution to handle an ongoing attack.

Syspeace supports Windows Server 2003 and on (including the Windows Server Small Business versions), SQL Server, Remote Desktop, Exchange Server, Sharepoint, Exchange OWA, RDWeb , Citrix and more. Out of the box. It actually also support Windows 7 and Windows 8 but please refer to his article on when Syspeace is actually useful for you and when it’s not.

Syspeace has blocked more than 3 126 500 brute force and dictionary attackas targetaed agains Windows Servers worldwide.

The Syspeace team has also developed a FileZilla FTP Detector that is in beta and also an Microsoft IIS FTP detector.
We’ve also released a detector for selfhosted WordPress and we’ve released the Syspeace API for .PHP and .NET to enable our users to develop their own intrusion prevention for applications instead of being forced to develop protection into applications themselves from scratch.
The Syspeace API can also be used to protect spcific websites if you’re hostng multiple websites.